Brandlarm

Brandlarm är en typ av larm som är konstruerat med avsikten att larma vid brand eller brandfara. Brandlarm är krav inom områden där risken för allvarliga personskador skulle kunna ske vid en brand, exemplevis skolor, offentliga byggnader samt stora kontorskomplex.

Det finns specificerade skallkrav på dimensionering, installation, besiktning, drift och underhåll.

Brandlarm aktiveras ofta med automatik med hjälp av detektorer eller brandvarnare med sensor som känner av värme eller rök. Brandlarm kan även utlösas manuellt, exempelvis med larmknapp. Brandlarm är oftast kopplade till en larmcentral som omedelbart kontaktar brandkår utan att en motringning görs.

 

Utrymningslarm

 

Utrymningslarm anger vad som är en god nivå på utförandet av anläggningar som ska initiera utrymning i händelse av brand i byggnader. Rekommendationen ger både vägledning vid planering av en utrymningslarmanläggning och ger specifika börkrav avseende dimensionering, installation, besiktning, drift och underhåll. 

Det är även vanligt att inbrottslarmcentraler används tillsammans med kortläsare och överfallslarm till viss del av brandvarning eller så kallat utrymningslarm. Detta är en mindre investering än ett riktigt brandlarm och används ibland på kontor och i mindre utsträckning även i bostäder, där man inte har krav på ett fullständigt och godkänt brandlarm.